ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Cyperus eragrostis

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Cyperus eragrostis Lam.

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • ไฟลัม::

  Tracheophyta

 • ชั้น::

  Liliopsida

 • อันดับ:

  Poales

 • วงศ์::

  Cyperaceae

 • สกุล:

  Cyperus

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2016)

 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Cyperus eragrostis