ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Argemone ochroleuca

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Argemone ochroleuca