ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กระถินดำ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acacia mearnsii    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acacia mearnsii De Wild.

 • ชื่อไทย:

  - กระถินดำ

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • ไฟลัม::

  Tracheophyta

 • ชั้น::

  Magnoliopsida

 • อันดับ:

  Fabales

 • วงศ์::

  Fabaceae

 • สกุล:

  Acacia

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acacia mearnsii