ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

โรคแคงเคอร์ของเกาลัด

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Cryphonectria parasitica    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr

 • ชื่อไทย:

  - โรคแคงเคอร์ของเกาลัด

 • อาณาจักร::

  Fungi

 • ไฟลัม::

  Ascomycota

 • ชั้น::

  Sordariomycetes

 • อันดับ:

  Diaporthales

 • วงศ์::

  Cryphonectriaceae

 • สกุล:

  Cryphonectria

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Cryphonectria parasitica