ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

โรคราของกุ้ง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Aphanomyces astaci    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aphanomyces astaci Schikora

 • ชื่อไทย:

  - โรคราของกุ้ง

 • อาณาจักร::

  Protista

 • ไฟลัม::

  Oomycota

 • ชั้น::

  Peronosporea

 • อันดับ:

  Saprolegniales

 • วงศ์::

  Leptolegniaceae

 • สกุล:

  Aphanomyces

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aphanomyces astaci