ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Pterois antennata

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Pterois antennata (Bloch, 1787)

 • ชื่อไทย:

  - ปลาสิงโตหนวด

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Actinopterygii

 • อันดับ:

  Scorpaeniformes

 • วงศ์::

  Scorpaenidae

 • สกุล:

  Pterois

ระบบนิเวศ :

Coral reef


การกระจายพันธุ์ :

Central Indo-west Pacific


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Pterois antennata