ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Acalyptophis peronii

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acalyptophis peronii Boulenger, 1896

 • ชื่อสามัญ::

  - Peron’s Sea Snake

  - Peron’s Sea Snake

 • ชื่อไทย:

  - งูทากลายท้องขาว

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูทากลายท้องขาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Elapidae

 • สกุล:

  Hydrophis

ระบบนิเวศ :

Inhabits sea and ocean. It is also found in coral reefs.


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Gulf of Thailand Waters.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

อ่าวไทย


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acalyptophis peronii