ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Amphiesma khasiense

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma khasiense Ziegler Et Al., 2006

 • ชื่อสามัญ::

  - Khasi Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบเขาสูง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

Inhabits hill streams in evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ชุมพร


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chumphon (Tasan).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma khasiense