ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Amphiesma inas

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma inas Laidlaw, 1901

 • ชื่อสามัญ::

  - Malayan Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบมลายู

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสาบมลายู

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Amphiesma

ระบบนิเวศ :

Inhabits hill streams in evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ประจวบคีรีขันธ์,นครศรีธรรมราช


เลย, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Prachuap Khirikhan (Haui Tam Pra); Nakhon Si Thammarat (Khao Luang).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma inas