ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Amphiesma bitaeniatum

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma bitaeniatum David, Vogel & Pauwels, 1998

 • ชื่อสามัญ::

  - Yunnan Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบยูนนาน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

Inhabits submontane forest, found near hill stream.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chiang Mai (Doi Inthanon).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma bitaeniatum