ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Amphiesma stolatum

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)

 • ชื่อสามัญ::

  - White-Striped Keelback

  - White-striped Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบดอกหญ้า

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Amphiesma

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าหลากหลาย และพื้นที่เกษตรกรรม


Inhabits from scrub to hill forests, including agricultural areas.


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ราชบุรี


Endemic


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่,ลำพูน,นครสวรรค์,อุดรธานี,นครปฐม,ขอนแก่น,นคราชสีมา,ศรีสะเกษ,ลพบุรี,สระบุรี,กรุงเทพมหานคร,ราชบุรี


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chiang Mai (Doi Suthep, Haui Kaeo); Lamphun (Muang); Nakhon Sawan; Phetchabun (Nam Nao); Udon Thani; Nakhon
Phanom (Na Kae); Khon Kaen; Nakhon Ratchasima
(Sakaerat); Si Sa Ket (Ban Mak Taeng); Lop Buri; Chai Nat;
Saraburi; Bangkok; Ratchaburi (Khao Pratapchang).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma stolatum