ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Calotes emma emma

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Calotes emma emma

 • ชื่อสามัญ::

  - Southern Forest Crested Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าแก้วใต้

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Calotes

ระบบนิเวศ :

Inhabits evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

สุราษฎร์ธานี,พังงา,ระนอง,นครศรีธรรมราช,กระบี่,สงขลา,ยะลา,นราธิวาส


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Surat Thani (Khao Sok, Khlong Saeng); Phangnga (Khao Lak
Lam Ru); Ranong (Khlong Naka); Nakhon Si Thammarat
(Khao Luang); Krabi (Khao Panom Bencha, Khao Pra Bang
Kram); Trang (Khao Bantat, Koh Libong); Songkhla (Ton
Ngachang); Yala (Bhetong, Bannangstars, Than To);
Narathiwat (Sungai Kolok, Waeng).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Calotes emma emma