ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Opisthotropis praemaxillaris

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Opisthotropis praemaxillaris Pope, 1935

 • ชื่อสามัญ::

  - Angel’s Mountain Keelback

  - Angel’s Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอลาวเหนือ

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสอลาวเหนือ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Paratapinophis

ระบบนิเวศ :

Inhabits hill streams in evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่


เชียงใหม่


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chiang Mai (Doi Saket).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Opisthotropis praemaxillaris