ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Rana baramica

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Rana baramica Boettger, 1900

 • ชื่อสามัญ::

  - Masked Frog

 • ชื่อไทย:

  - กบว้ากเล็ก

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กบว๊ากเล็ก

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Amphibia

 • อันดับ:

  Anura

 • วงศ์::

  Ranidae

 • สกุล:

  Hylarana

ระบบนิเวศ :

Inhabits swampy areas lowland evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

นราธิวาส


นราธิวาส


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Narathiwat (Waeng).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Rana baramica