ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Acanthurus leucosternon

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acanthurus leucosternon Bennett, 1833

 • ชื่อสามัญ::

  - Powder-blue Surgeonfish

 • ชื่อไทย:

  - ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าอกขาว

  - ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้า

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Actinopterygii

 • อันดับ:

  Perciformes

 • วงศ์::

  Acanthuridae

 • สกุล:

  Acanthurus

ระบบนิเวศ :

Marine


Coral reef


อาศัยอยู่ในแนวปะการัง บริเวณแนวหิน หรือปะการังตาย พบที่ระดับความลึก 0.5-1.5 เมตร แด่พบบ่อยในเขตน้ำตื้น


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ภูเก็ต, แหลมสน, ระนอง, ทะเลอันดามัน


อ่าวมารีน่า เกาะราชาน้อย


การกระจายพันธุ์ :

Central Indo-west Pacific


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง มีลำตัวรูปไข่และแบนข้างมาก พื้นลำตัวเป็นสีน้ำเงินอมฟ้าสด บริเวณหน้ามีสีดำ คอมีแถบสีขาวเป็นแนวโค้งจากบริเวณคางถึงหลังตา ครีบหลังและคอดหางเป็นสีเหลืองสด บริเวณคอดหางมีหนามที่พับเก็บอยู่ในร่อง 1 อัน คอดหางและหนามมีสีเหลืองเหมือนกับครีบ หลัง ครีบหางเป็นแบบเว้าตื้นมีสีขาวที่ล้อม ครีบกันเป็นสีฟ้าอ่อน ครีบหูมีสีเหลืองอ่อนและมีขอบดำ ขอบของครีบหลัง ครีบหางครีบกัน และครีบท้องมีขลิบสีขาว มันพบอยู่รวมกันเป็นฝูง บริเวณแนวหินหรือปะการังตาย กินสาหร่ายเป็นอาหาร


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2012)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acanthurus leucosternon