ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ด้วงหนวดยาว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Anoplophora glabripennis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854)

 • ชื่อไทย:

  - ด้วงหนวดยาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Coleoptera

 • วงศ์::

  Cerambycidae

 • สกุล:

  Anoplophora

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Anoplophora glabripennis