ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

มดทหารเทพา

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Aenictus shilintongae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aenictus shilintongae

 • ชื่อไทย:

  - มดทหารเทพา

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • สกุล:

  Aenictus

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aenictus shilintongae