ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เทพมาศ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Flemingia sirindhorniae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Flemingia sirindhorniae

 • ชื่อไทย:

  - เทพมาศ

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • สกุล:

  Flemingia

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Flemingia sirindhorniae