ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เต่าทรงพระเจริญ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Basilochelys macrobios    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Basilochelys macrobios Tong et al., 2009

 • ชื่อไทย:

  - เต่าทรงพระเจริญ

 • ชื่อพระนาม::

  - พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Testudinata

 • สกุล:

  Basilochelys

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Basilochelys macrobios