ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เห็ดเผาะสิรินธร

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Astraeus sirindhorniae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Astraeus sirindhorniae Watling, Phosri, Suwann., A.W.Wilson & M.P.Martín, 2014

 • ชื่อไทย:

  - เห็ดเผาะสิรินธร

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Fungi

 • ไฟลัม::

  Basidiomycota

 • ชั้น::

  Agaricomycetes

 • อันดับ:

  Boletales

 • วงศ์::

  Diplocystidiaceae

 • สกุล:

  Astraeus

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Astraeus sirindhorniae