ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

หมึกสายราชา

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Amphioctopus rex    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphioctopus rex (Nateewathana & Norman, 1999)

 • ชื่อสามัญ::

  - King ocellate octopus, Eye-bar octopus

  - King octopus, Eye-bar octopus

 • ชื่อไทย:

  - หมึกสายราชา

  - ปลาหมึกสายราชา, ปลาหมึกสายลายพาดตา

 • ชื่อพระนาม::

  - พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Mollusca

 • ชั้น::

  Cephalopoda

 • อันดับ:

  Octopoda

 • วงศ์::

  Octopodidae

 • สกุล:

  Amphioctopus

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
ระบบนิเวศ :

ทะเล หน้าดิน แบบโคลนหรือทรายปนโคลน ชายฝั่ง ถึงความลึก 80 ม.


การกระจายพันธุ์ :

อ่าวไทย, ทะเลอันดามัน


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2018)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphioctopus rex