ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Acaphylla theae

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acaphylla theae (Watt, 1898)

 • ชื่อสามัญ::

  - tea mite

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Arachnida

 • อันดับ:

  Prostigmata

 • วงศ์::

  Eriophyidae

 • สกุล:

  Acaphylla

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acaphylla theae