ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Aclerda takahashii

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aclerda takahashii Kuwana, 1932

 • ชื่อสามัญ::

  - sugarcane scale

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Aclerdidae

 • สกุล:

  Aclerda

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aclerda takahashii