ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ดาวทะเลแปซิฟิกเหนือ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Asterias amurensis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Asterias amurensis Lütken, 1871

 • ชื่อไทย:

  - ดาวทะเลแปซิฟิกเหนือ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Echinodermata

 • ชั้น::

  Asteroidea

 • อันดับ:

  Forcipulatida

 • วงศ์::

  Asteriidae

 • สกุล:

  Asterias

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Asterias amurensis