ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

หอยกะพงม้าลาย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Dreissena polymorpha    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

 • ชื่อไทย:

  - หอยกะพงม้าลาย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Mollusca

 • ชั้น::

  Bivalvia

 • อันดับ:

  Myida

 • วงศ์::

  Dreissenidae

 • สกุล:

  Dreissena

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2014)

 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Dreissena polymorpha