ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

มวนหญ้า

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Cyrtopeltis tenuis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895

 • ชื่อไทย:

  - มวนหญ้า

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Miridae

 • สกุล:

  Nesidiocoris

 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย
 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Cyrtopeltis tenuis