ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เพลี้ยอ่อน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Eriosoma lanigerum    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Eriosoma lanigerum (Hausemann, 1802)

 • ชื่อไทย:

  - เพลี้ยอ่อน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Aphididae

 • สกุล:

  Eriosoma

 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย
 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Eriosoma lanigerum