ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

มอดรูเข็ม

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Crossotarsus externedentatus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Crossotarsus externedentatus Wood & Bright, 1992

 • ชื่อไทย:

  - มอดรูเข็ม

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Coleoptera

 • วงศ์::

  Curculionidae

 • สกุล:

  Crossotarsus

 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย
 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Crossotarsus externedentatus