ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Begonia siamensis Gagnep.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Begonia grata Geddes
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Begoniaceae
วันที่อัพเดท : 23 พ.ย. 2564 22:49 น.
วันที่สร้าง: 23 พ.ย. 2564 22:49 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง