ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Paphiopedilum ‘Sangwan Anniversary 108th’


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Paphiopedilum ‘Sangwan Anniversary 108th’
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Cordula Raf.
  - Menephora Raf.
  - Stimegas Raf.
 • ชื่อไทย::
  - รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์ แอนนิเวอร์ซารี ปีที่ 108
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Liliopsida
 • อันดับ:
  Asparagales
 • วงศ์::
  Orchidaceae
 • สกุล:
  Paphiopedilum
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 8 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง