ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Osbeckia aspericaulis Hook.f. ex Triana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Osbeckia aspericaulis Hook.fil.
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Melastomataceae
วันที่อัพเดท : 23 พ.ย. 2564 22:48 น.
วันที่สร้าง: 23 พ.ย. 2564 22:48 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง