ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Erythrophleum teysmannii (Kurz) Craib


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Albizia cambodiana Pierre
  - Albizia teysmannii Kurz
  - Entada treas Gagnep.
  - Erythrophleum cambodianum (Pierre) Gagnep.
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Fabaceae
วันที่อัพเดท : 23 พ.ย. 2564 22:48 น.
วันที่สร้าง: 23 พ.ย. 2564 22:48 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง