ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Dendrobium Pink Nagarindra


  • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  • ชื่อไทย::
    - หวายชมพูนครินทร์
  • อาณาจักร::
    Plantae
  • สกุล:
    Dendrobium
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง