ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Dendrobium pallens Ridl.


  • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  • Status:
    SYNONYM
  • อาณาจักร::
    Plantae
  • วงศ์::
    Orchidaceae
วันที่อัพเดท : 23 พ.ย. 2564 22:50 น.
วันที่สร้าง: 23 พ.ย. 2564 22:50 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง