ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cymbopogon cambogiensis Bal.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Andropogon cambodiensis Balansa
  - Andropogon cambogiensis Balansa
  - Cymbopogon siamensis Bor
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Poaceae
วันที่อัพเดท : 23 พ.ย. 2564 22:50 น.
วันที่สร้าง: 23 พ.ย. 2564 22:50 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง