ค้นหา (Search)

รายการข้อมูล สัตว์ (19,437 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Acanthosaura armata

กิ้งก่าเขาหนามยาว

Acanthosaura aurantiacrista

Orange Crested Horned Lizard

กิ้งก่าเขาหนามสีส้ม

Acanthosaura cardamomensis

กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์

Acanthosaura crucigera

กิ้งก่าเขาหนามสั้น

Acanthosaura lepidogaster

กิ้งก่าเขาเล็ก

Acanthosaura phuketensis

Phuket Horned Tree Agamid

กิ้งก่าเขาหนามภูเก็ต

Aphaniotis fusca

กิ้งก่าพระอินทร์

Bronchocela burmana

Burmese Green Crested Lizard

กิ้งก่าเขียวพม่า

Bronchocela cristatella

กิ้งก่าเขียวใต้

Bronchocela rayaensis

Raya Green Crested Lizard

กิ้งก่าเขียวใต้

Bronchocela smaragdina

กิ้งก่าเขียวจันทบูรณ์

Calotes mystaceus

Blue Crested Lizard

Calotes emma

กิ้งก่าแก้ว

Calotes emma emma

Southern Forest Crested Lizard

Calotes mystaceus

กิ้งก่าสวน,กิ้งก่าหัวสีฟ้า

Calotes versicolor

กิ้งก่ารั้ว,กิ้งก่าหัวแดง

Diploderma yunnanensse

Yunnan japalure

กิ้งก่ายูนนาน

Draco blanfordi

กิ้งก่าบินคอแดง

Draco blanfordii

กิ้งก่าบินคอแดง

Draco fimbriatus

กิ้งก่าบินคอส้ม

Draco formosus

กิ้งก่าบินมลายู

Draco haematopogon

กิ้งก่าบินปีกแดง

Draco maculatus

กิ้งก่าบินปีกส้ม

Draco maculatus divergens

Doi Suthep Flying Lizard

กิ้งก่าบินปีกส้มดอยสุเทพ

Draco maculatus haasei

Chantabun Flying Lizard

กิ้งก่าบินปีกส้มจันทบูรณ์

Draco maculatus maculatus

Southern Flying Lizard

กิ้งก่าบินปีกส้มมลายู

Draco maculatus whiteheadi

Whitehead’s Flying Lizard

กิ้งก่าบินปีกส้มไหหลำ

Draco maximus

กิ้งก่าบินยักษ์

Draco melanopogon

กิ้งก่าบินคอดำ

Draco obscurus

Dusky Gliding Lizard

กิ้งก่าบินปีกดำ