ค้นหา (Search)

รายการข้อมูล สัตว์ (19,437 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Ahaetulla fasciolata

Speckle-headed Whip Snake

Amphiesma bitaeniatum

Yunnan Keelback

Dendrelaphis formosus

Elegant Bronzeback

Enhydris jagorii

Black Water Snake

Lycodon fasciatus

Indian Banded Wolf Snake

Acalyptophis peronii

Peron’s Sea Snake

Acanthosaura armata

กิ้งก่าเขาหนามยาว

Acanthosaura aurantiacrista

Orange Crested Horned Lizard

กิ้งก่าเขาหนามสีส้ม

Acanthosaura cardamomensis

กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์

Acanthosaura crucigera

กิ้งก่าเขาหนามสั้น

Acanthosaura lepidogaster

กิ้งก่าเขาเล็ก

Acanthosaura phuketensis

Phuket Horned Tree Agamid

กิ้งก่าเขาหนามภูเก็ต

Acrochordus granulatus

งูผ้าขี้ริ้ว,งูผ้าลาย

Acrochordus javanicus

งูงวงช้าง

Aeluroscalabotes felinus

ตุ๊กแกป่าหัวโต

Ahaetulla fasciolata

งูหัวจิ้งจกลายกระ

Ahaetulla mycterizans

งูหัวจิ้งจกมลายู

Ahaetulla nasuta

งูเขียวปากแหนบ

Ahaetulla prasina

งูเขียวหัวจิ้งจกป่า

Aipysurus eydouxii

งูชายธงนวล

Alligator mississippiensis

อเมริกันอัลลิเกเตอร์

Amphiesma bitaeniatum

Yunnan Keelback

งูลายสาบยูนนาน

Amphiesma deschauenseei

Northern Keelback

Amphiesma deschaunseei

Deschaunsee’s Keelback

งูลายสาบท้องสามขีด

Amphiesma groundwateri

Groundwater’s Keelback

Amphiesma inas

Malayan Mountain Keelback

Amphiesma khasiense

Khasi Mountain Keelback

Amphiesma stolata

งูลายสาบดอกหญ้า

Amphiesma stolatum

White-Striped Keelback

Amyda cartilaginea

Southeast Asian Softshell Turtle

ตะพาบน้ำ