สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT จำนวน 459 รายการ

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Aceros undulatus

Wreathed Hornbill

Acridotheres fuscus

นกเอี้ยงควาย

Acrochordus javanicus

งูงวงช้าง

Aegithina viridissima

นกขมิ้นน้อยสีเขียว

Aegypius monachus

อีแร้งดำหิมาลัย

Aeluroscalabotes felinus

ตุ๊กแกป่าหัวโต

Aerodramus maximus

นกแอ่นรังดำ

Aethalops alecto

ค้างคาวแคระป่ามาเลย์

Aethopyga nipalensis

นกกินปลีหางยาวเขียว

Afgekia sericea

กันภัย

Ahaetulla fasciolata

งูหัวจิ้งจกลายกระ

Alcippe brunneicauda

นกมุ่นรกสีน้ำตาล

Alcippe dubia

Rusty-capped Fulvetta

Alcippe grotei

นกมุ่นรกคิ้วดำ

Alcippe peracensis

นกมุ่นรกภูเขา

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ