สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC จำนวน 1,358 รายการ

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Rana baramica

Masked Frog

Abroscopus superciliaris

นกกระจ้อยคอขาว

Acanthosaura armata

กิ้งก่าเขาหนามยาว

Acanthosaura cardamomensis

กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์

Acanthosaura crucigera

กิ้งก่าเขาหนามสั้น

Acanthosaura lepidogaster

กิ้งก่าเขาเล็ก

Accipiter badius

เหยี่ยวนกเขาชิครา

Accipiter gentilis

เหยี่ยวนกเขาท้องขาว

Accipiter gularis

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น

Accipiter nisus

เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่

Accipiter soloensis

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน

Accipiter trivirgatus

เหยี่ยวนกเขาหงอน

Accipiter virgatus

เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก

Acridotheres burmannicus

นกกิ้งโครงหัวสีนวล

Acridotheres cristatellus

นกเอี้ยงหงอนก้นลาย

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ