สิ่งมีชีวิตในพระนาม (74 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Sirindhornia monophylla

เอื้องศรีอาคเนย์

Sirindhornia pulchella

เอื้องศรีเชียงดาว

Soleichthys siammakuti 

ปลาใบไม้

Streptocephalus sirindhornae

ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร

Syzygium sirindhorniae

ราชรัตน์

Tabebuia rosea

ชมพูพันธุ์ทิพย์ (ชมพูบริพัตร, ชมพูอินเดีย, ตาเบบูย

Tarsius sirindhornae

ทาร์เซียสิรินธร

Thaiphusa sirikit

ปูราชินี

Thaipotamon chulabhorn

ปูทูลกระหม่อม

Thepparatia thailandica

เครือเทพรัตน์

Trigona sirindhornae

ชันโรงสิรินธร

Tulipa ‘King Bhumibol’

ทิวลิปคิงภูมิพล

Wrightia sirikitiae

โมกราชินี (โมกสิริกิติ์)

Zingiber sirindhorniae

ไอยริศ