สิ่งมีชีวิตในพระนาม (74 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Macrobrachium sirindhorn

กุ้งเจ้าฟ้า

Magnolia rajaniana

จำปีรัชนี (จำปีหลวง, ชะแก)

Magnolia sirindhorniae

จำปีสิรินธร (จำปา, จำปีสัก)

Mahidolia mystacina

ปลาบู่มหิดล

Mimadiestra sirindhornae

ตั๊กแตนคูหารัตน์

Mitrephora sirikitiae

มหาพรหมราชินี

Mugilogobius rambaiae

Queen Rambai's goby
บู่รำไพ

Mussaenda philippica ‘Queen Sirikit’

ดอนญ่าควีนสิริกิติ์

Mystus bocourti

แขยงธง

Nymphaea ‘Queen Sirikit’

บัวควีนสิริกิติ์

Opisthognathus rex

ปลาโอพิสทอนญาทัส เร็กซ์

Paphiopedilum charlesworthii

รองเท้านารีดอยตุง 'สังวาลย์'

Paphiopedilum ‘Sangwan Anniversary 108th’

รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์ แอนนิเวอร์ซารี ปีที่ 108

Paphiopedilum ‘Princess Sangwan’

รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์

Paraboea bhumiboliana

ภูมิพลินทร์