สิ่งมีชีวิตในพระนาม (74 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Dendrobium Pink Nagarindra

หวายชมพูนครินทร์

Dendrobium Soamsawali

หวายโสมสวลี

Devario regina

ซิวใบไผ่

Ehretia winitii

จั่นน้ำ

Eucosmogastra sirindhornae

ผีเสื้อรัตติสิริน

Eurochelidon sirintarae

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

Flemingia sirindhorniae

เทพมาศ

Gentiana hesseliana

ดอกหรีดลักษณา (ดอกหรีดกอ, ลักษณา)

Guaiacum officinale

แก้วเจ้าจอม (ต้นน้ำอบผรั่ง, แก้วจุลจอม)

Impatiens charisma

เทียนพระบารมี

Impatiens sirindhorniae

ชมพูสิริน

Indochinamon bhumibol

ปูเจ้าพ่อหลวง

Jasminum bhumibolianum

มะลิเฉลิมนรินทร์

Jasminum nobile

มะลิ ร.5 (ปันหยี, มะลิวัลย์ดง)