สิ่งมีชีวิตในพระนาม (74 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Aenictus shilintongae

มดทหารเทพา

Afgekia mahidolae

กันภัยมหิดล

Amblypharyngodon chulabhornae

ปลาซิวเจ้าฟ้า

Amphidromus principalis

หอยบุษราคัม

Amphioctopus rex

หมึกสายราชา

Artocarpus heterophyllus

ขนุนไพศาลทักษิณ

Ascocenda Sukontharat

กล้วยไม้แอสโคเซนด้าสุคนธรัศมิ์

Astraeus sirindhorniae

เห็ดเผาะสิรินธร

Basilochelys macrobios

เต่าทรงพระเจริญ

Bauhinia winitii

อรพิม (คิ้วนาง)

Blechnum x rasmijoti ‘The Royal Project’

เฟินรัศมีโชติ

Bulbophyllum Princess Bejaratana

กล้วยไม้สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

Buxus sirindhorniana

ช้องเจ้าฟ้า

Cattleya ‘Queen Sirikit’

แคทลียาควีนสิริกิติ์

Cladomyrma sirindhornae

มดต้นไม้สิรินธร