Adiantum phanomensis

Adiantum phanomensis

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Adiantum phanomensis S.Linds. & D.J.Middleton
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Polypodiopsida
อันดับ Polypodiales
วงศ์ Pteridaceae
สกุล Adiantum
พันธุ์
ชนิด phanomensis
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เฟินอาศัยตามพื้นดิน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ Lithophytic fern.
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ On steep banks of soft eroding limestone.
การกระจายพันธุ์ Endemic.
Surat Thani Province, Phanom Distr., Khl;ong Phanom National Park, alt. ca. 100 m
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ SuratThani
Endemic
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์