Adiantum membranifolium

Adiantum membranifolium

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Adiantum membranifolium S.Linds. & Suksathan
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Polypodiopsida
อันดับ Polypodiales
วงศ์ Pteridaceae
สกุล Adiantum
พันธุ์
ชนิด membranifolium
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เฟินอาศัยตามพื้นดิน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ Lithophytic fern.
ลำต้นยาวทอดเลื้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. มีเกล็ดรูปสามเหลี่ยมแคบหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ก้านใบยาว 3-6 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ผิวเกลี้ยง แผ่นใบที่ไม่สร้างสปอร์ ปลายใบและขอบใบหยัก แผ่นใบที่สร้างสปอร์ ขอบเรียบกว่า ใบย่อย กว้าง 0.8-2.5 ซม. ยาว 1-3.5 ซม. แผ่นใบบาง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบแตกเป็นคู่ กลุ่มอับสปอร์เกลี้ยง เกิดบนปลายขอบใบที่หยักเป็นพู มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์เทียม ที่เกิดจากขอบใบหักพับลงมาคลุมกลุ่มอับสปอร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ On almost vertical karst limestone cliffs in shade with water seepage.
การกระจายพันธุ์ Endemic.
พบบริเวณหน้าผาหินปูนที่มีความชื้นสูง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-1,300 เมตร มีสปอร์เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
Chiang Mai, Fang district, Doi Ang Khang
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ ChiangMai, ChiangRai
Endemic
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์