Aegithalos concinnus

Aegithalos concinnus

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Aegithalos concinnus (Gould, 1855)
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย นกติ๊ดหัวแดง
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Aves
อันดับ Passeriformes
วงศ์ Aegithalidae
สกุล Aegithalos
พันธุ์
ชนิด concinnus
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มีขนาดประมาณ 11-11.5 เซนติเมตร เป็นนกขนาดเล็กมาก หัวโต หางแคบและยาว ปากสั้นสีดำ แถบตากว้างสีดำยาวถึงข้างท้ายทอยตัดกับคอสีขาวมีแถบกว้างตรงกลางสีดำ หน้าผากถึงท้ายทอยสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนเทา ลำตัวด้านล่างขาว แถบคาดอกและสีข้างน้ำตาลแดง นกวัยอ่อน ไม่มีแถบคอสีดำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ hill evergreen forest, above 1,800 m.
การกระจายพันธุ์ Central Indo-west Pacific
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์