Abelmoschus moschatus

Abelmoschus moschatus

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Abelmoschus moschatus (L.) Medik.
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ชะมดต้น
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Malvales
วงศ์ Malvaceae
สกุล Abelmoschus
พันธุ์
ชนิด moschatus
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บรรยายลักษณะต้น:ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 1-2 เมตร ส่วนต่างๆ มีขนหยาบหนาแน่น หูใบรูปเส้นด้าย ยาว 7-8 มิลลิเมตรใบ:ใบเดี่ยวรูปนิ้วมือมี 3-7 พู ขนาด 6-15 เซนติเมตร พูรูปใบหอก ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 7-15 เซนติเมตรดอก:ดอกออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ริ้วประดับมี 6-12 อัน รูปเส้นด้ายหรือรูปใบหอก ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร โค้งเข้า กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาว 2-3 เซนติเมตร แยกจรดโคนด้านเดียว ปลายกลีบมี 5 แฉกตื้นๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีเหลืองนวล มีสีม่วงเข้มตรงกลางทั้งด้านนอกและด้านใน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร กลีบรูปไข่กลับ เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก มีขนหนาแน่น ยอดเกสรรูปจาน แคปซูลรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายแหลม มีขนหยาบหนาแน่นผล:เมล็ดสีน้ำตาลดำ คล้ายรูปไต มีปุ่มเล็กๆ เป็นร่างแหกระจาย เปลือก:อื่นๆ:
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 1-2 เมตร ส่วนต่างๆ มีขนหยาบหนาแน่น หูใบรูปเส้นด้าย ยาว 7-8 มิลลิเมตร
ใบเดี่ยวรูปนิ้วมือมี 3-7 พู ขนาด 6-15 เซนติเมตร พูรูปใบหอก ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 7-15 เซนติเมตร
ดอกออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ริ้วประดับมี 6-12 อัน รูปเส้นด้ายหรือรูปใบหอก ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร โค้งเข้า กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาว 2-3 เซนติเมตร แยกจรดโคนด้านเดียว ปลายกลีบมี 5 แฉกตื้นๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีเหลืองนวล มีสีม่วงเข้มตรงกลางทั้งด้านนอกและด้านใน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร กลีบรูปไข่กลับ เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก มีขนหนาแน่น ยอดเกสรรูปจาน แคปซูลรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายแหลม มีขนหยาบหนาแน่น
เมล็ดสีน้ำตาลดำ คล้ายรูปไต มีปุ่มเล็กๆ เป็นร่างแหกระจาย


ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 ม. ส่วนต่าง ๆ มีขนหยาบกระจาย หูใบรูปเส้นด้าย ยาว 7–8 มม. ใบส่วนมากรูปฝ่ามือ 3–7 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 6–15 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 7–15 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 2–3 ซม. ริ้วประดับ 6–12 อัน รูปแถบ ยาว 0.8–1.3 ซม. โค้งเข้า กลีบเลี้ยงยาว 2–3 ซม. ดอกสีเหลืองนวล โคนกลีบด้านในสีม่วงอมน้ำตาลทั้งด้านนอกและด้านใน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7–12 ซม. เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 ซม. รังไข่มีขนหนาแน่น ผลรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5–6 ซม. ปลายแหลม เมล็ดสีน้ำตาลดำ รูปคล้ายไต มีปุ่มเล็ก ๆ เป็นร่างแหกระจาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเจี๊ยบมอญ, สกุล)
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ อินเดีย จีน พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง หรือริมลำธาร ชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ระดับความสูง 200-1000 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ พื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์