Chitra chitra

Chitra chitra

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Chitra chitra Nutaphand, 1986
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ตะพาบม่านลาย
ชื่อท้องถิ่น ตะพาบม่านลาย, กริวลาย

( สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Reptilia
อันดับ Testudines
วงศ์ Trionychidae
สกุล Chitra
พันธุ์
ชนิด chitra
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา Size (carapace length) 75 cm. Carapace varied in shade of greenish yellow with a median vertebral stripe originating over the anterior bony carapace, no indistinct “shadow” markings, and the adornments of the vertebral area are not set off or distinct in any way from those on the costals, sometime two distinct discontinuous paramediam vertebral stripes also present. Plastron without pigments.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ อาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ วางไข่โดยขุดหลุมตามชายหาดทรายริมน้ำ
Inhabits Mae Klong River system and Mae Ping River.
การกระจายพันธุ์ ในประเทศไทยพบในจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลอง และพบในแม่น้ำปิงที่ จ.ตาก
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.4.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์