Blechnum x rasmijoti ‘The Royal Project’

Blechnum x rasmijoti ‘The Royal Project’

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Blechnum gibbum x Blechnum brasiliense
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย เฟินรัศมีโชติ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Liliopsida
อันดับ Asparagales
วงศ์ Blechnaceae
สกุล Blechnum
พันธุ์
ชนิด
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เฟินขนาดกลาง ลำต้นขึ้นเป็นลำสีน้ำตาล ปกคลุมด้วยขนสีดำ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนาน มี 40 คู่ใบ ทางใบกว้าง 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ใบอ่อนมี 3 สี สีแดง ชมพู และเขียวอ่อน ใบสร้างสปอร์แคบกว่าปกติ อับสปอร์เรียงอยู่ใต้ใบ สปอร์สีน้ำตาล
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์ เพาะสปอร์ ปลูกด้วยเครื่องปลูกโปร่ง การระบายน้ำดีไม่ขังแฉะ แต่เก็บความชื้นได้นาน ได้แก่มะพร้าวสับ:ดินใบไม้ผุ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2:1:1:1 ความชื้นปานกลางถึงชื้นมาก ต้องการแดดรำไร หรือพรางแสงร้อยละ 60-70
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์