Abelmoschus

Abelmoschus

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย
ชื่อท้องถิ่น ชะมดต้น (กทม.) เทียนชะมด (กลาง) ฝ้ายผี (กลาง)

( กรมป่าไม้ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
พันธุ์
ชนิด
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บรรยายลักษณะต้น:ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 1-2 เมตร ส่วนต่างๆ มีขนหยาบหนาแน่น หูใบรูปเส้นด้าย ยาว 7-8 มิลลิเมตรใบ:ใบเดี่ยวรูปนิ้วมือมี 3-7 พู ขนาด 6-15 เซนติเมตร พูรูปใบหอก ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 7-15 เซนติเมตรดอก:ดอกออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ริ้วประดับมี 6-12 อัน รูปเส้นด้ายหรือรูปใบหอก ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร โค้งเข้า กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาว 2-3 เซนติเมตร แยกจรดโคนด้านเดียว ปลายกลีบมี 5 แฉกตื้นๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีเหลืองนวล มีสีม่วงเข้มตรงกลางทั้งด้านนอกและด้านใน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร กลีบรูปไข่กลับ เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก มีขนหนาแน่น ยอดเกสรรูปจาน แคปซูลรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายแหลม มีขนหยาบหนาแน่นผล:เมล็ดสีน้ำตาลดำ คล้ายรูปไต มีปุ่มเล็กๆ เป็นร่างแหกระจาย เปลือก:อื่นๆ:
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 1-2 เมตร ส่วนต่างๆ มีขนหยาบหนาแน่น หูใบรูปเส้นด้าย ยาว 7-8 มิลลิเมตร
ใบเดี่ยวรูปนิ้วมือมี 3-7 พู ขนาด 6-15 เซนติเมตร พูรูปใบหอก ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 7-15 เซนติเมตร
ดอกออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ริ้วประดับมี 6-12 อัน รูปเส้นด้ายหรือรูปใบหอก ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร โค้งเข้า กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาว 2-3 เซนติเมตร แยกจรดโคนด้านเดียว ปลายกลีบมี 5 แฉกตื้นๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีเหลืองนวล มีสีม่วงเข้มตรงกลางทั้งด้านนอกและด้านใน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร กลีบรูปไข่กลับ เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก มีขนหนาแน่น ยอดเกสรรูปจาน แคปซูลรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายแหลม มีขนหยาบหนาแน่น
เมล็ดสีน้ำตาลดำ คล้ายรูปไต มีปุ่มเล็กๆ เป็นร่างแหกระจาย


ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 ม. มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ หนาได้ถึง 5 ซม. ส่วนต่าง ๆ มีขนสั้นนุ่มหรือขนหยาบยาว หูใบรูปเส้นด้าย ยาวได้ถึง 1 ซม. ใบที่โคนรูปไข่ ใบช่วงกลางและปลายลำต้นรูปลูกศรหรือรูปฝ่ามือ 3–5 พู พูรูปไข่ รูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปแถบ ปลายแหลมหรือมน ยาว 3–10 ซม. โคนแฉกลึก ขอบจักฟันเลื่อย ปลายจักส่วนมากมน ก้านใบยาว 4–8 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 4–7 ซม. ริ้วประดับมี 6–12 อัน รูปเส้นด้ายบานออก ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 0.7–1.5 ซม. ด้านนอกมีขนละเอียด ดอกสีเหลืองนวล ขาว ชมพู หรือชมพูอมแดง ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–6 ซม. กลีบรูปไข่กลับ ยาว 2.5–3 ซม. เส้าเกสรยาวประมาณ 2 ซม. เกลี้ยง เกสรเพศผู้ติดตลอดความยาว รังไข่มีขน ผลรูปไข่ ยาวได้ถึง 3 ซม. มีริ้วเป็นสันตามยาว เมล็ดรูปคล้ายไต มีต่อมกระจายตามเส้นร่างแห (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเจี๊ยบมอญ, สกุล)
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ อินเดีย จีน พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง หรือริมลำธาร ชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ระดับความสูง 200-1000 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์